Distanční výuka v ZŠ Pramínek o.p.s.

Stejně jako všechny ostatní  školy, tak i základní škola Pramínek o.p.s. se od 14. října 2020 dostala do režimu distanční výuky. Žáky, učitele, rodiče vzniklá situace  nikterak netěší. Nezbývá nám nic jiného, než se s tím poprat a výuku přizpůsobit tak, abychom to všichni co nejlépe zvládli. Velké poděkování patří  rodičům, kteří jsou  velmi vstřícní při řešení distanční výuky a jsou dětem nepostradatelnou podporou při zvládání učiva. Naše paní učitelky, asistentky, vychovatelky a speciální pedagožky pracují na maximální výkon a přizpůsobují výuku podmínkám jednotlivých žáků.

Nově mají učitelé, asistenti, ale také všichni žáci školní gmailové účty, pomocí kterých se připojí na on-line hodiny se svými vyučujícími a  mohou plnit a odevzdávat úkoly ve virtuální google učebně. Přechod na distanční výuku tak probíhá dobře. Počet on-line vyučovacích hodin spolu s dalšími zadávanými úkoly oproti jaru se zvýšil. Zpětnou vazbou, kterou  pravidelně provádíme, probíhá výuka ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Daří se nám dobře balancovat dobu on-line a off-line výuky. 

Naší snahou je, aby  žáci mohli plnit zadané úkoly s  rozvrhnutím svojí práce, s podílem kreativity – tak jak jsme  zvyklí při naší běžné prezenční výuce.

Škola zakoupila 10 kusů nových notebooků, které jsou určené k zapůjčení žákům jako podpora distanční výuky. Věříme v brzký návrat k běžné výuce, aby žáci mohli mezi svými vrstevníky  prožívat chvíle pospolitosti a umožnili jsme rodičům věnovat se svým pracovním aktivitám.

Naši pedagogové přistupijí k distanční výuce tvořivě, snaží se dětem a rodičům umožňovat zapojení se do on line výuky v celém kolektivu třídy tak, aby se navzájem viděli, slyšeli a sdíleli zajímavé úkoly.

Vedení školy děkuje  našim pedagogům i rodičům za jejich velké úsilí a věříme, že se brzy setkáme ve škole při společných aktivitách.  Přejeme všem příjemné a zdravé dny.

Mgr. Helena Hlouchová, ředitelka školy

Share This