DÍKY, PANE ZÁBRANSKÝ, VZPOMÍNÁME

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy, 

dne 4. 2. 2021 nás opustil významný brněnský umělec pan Vlastimil Zábranský. Byl to vynikající malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista a scénograf, který byl oceněn za svůj celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění Cenou města Brna pro rok 2006. 

Pan Vlastimil Zábranský studoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, specializaci v oborech výtvarná výchova a český jazyk. Po absolvování také krátce působil jako učitel. 

Pan Zábranský věnoval našim žákům svá umělecká díla v hodnotě 200 000 Kč, z jejichž výtěžku byly do školy zakoupeny učební pomůcky. Tento významný muž zcela nezištně pomáhal jak naší škole, tak i dalším neziskovým organizacím. Oplýval smyslem pro spravedlnost, humorem a byl to laskavý člověk. 

Je nám ctí, pane Zábranský, že jste nám věnoval svou přízeň, svá krásná díla z Vaší umělecké tvorby a pomáhal tak ve vzdělávání mladé generace. 

DÍKY, PANE ZÁBRANSKÝ, VZPOMÍNÁME.

Share This