Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školička Žabka

Projekt MPSV  registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/ 0000795

   

 

UKONČENÍ PROJEKTU MPSV registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/ 0000795 ke dni 31.8.2018

MPSV V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST S PODPOROU EU UMOŽŇUJE POKRAČOVÁNÍ TOHOTO PROJEKTU V ODDĚLENÍ DĚTSKÉ SKUPINY ŽABKA DO ROKU 2020. V PROJEKTU OD ROKU 2016 – 2018 BYLO UMOŽNĚNO ZAČLENĚNÍ DO PRACOVNÍHO PROCESU 24 ŽENÁM.

MPSV ČR DALŠÍM PROJEKTEM registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008318  UMOŽNILO ROZŠÍŘENÍ PÉČE.

V ODDĚLENÍ ŽELVIČKY BUDE PEČOVÁNO O DALŠÍCH 12 DĚTÍ OD 1 – 5 ROKŮ VĚKU OD 1.9. 2018 – 31.8.2020.

 

Vážení rodiče,

NYNÍ MŮŽETE PŘIHLÁSIT VAŠE DÍTĚ K DOCHÁZCE DO ŠKOLIČKY ŽABKA - zde

Registrační číslo projektu: MPSV CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008318

Název projektu: Dětská skupina pro veřejnost v Brně – Bystrci, Panorama

 

Motto: ŠKOLIČKA ŽABKA JE ZDE PRO SPOKOJENOST VAŠI I DĚTÍ.

 

Dětská duše je zvídavá a dětské ruce i nožky šikovnější, než si myslíte. Využíváme obojího nejen k poučení, ale i k zábavě. Nabízíme také rozvoj kreativity. Naší snahou je děti zaujmout, zabavit, přispět k rozvoji jejich fantazie, naučit je přemýšlet a následně překonávat překážky. Pokud se navíc k téhle činnosti přidáte, obohatíte je o nové zážitky.

 

V DĚTSKÉ SKUPINĚ ŠKOLIČKA ŽABKA VYCHÁZÍME PŘI STANOVENÍ CÍLŮ NEJEN Z VĚKU DĚTÍ, ALE TAKÉ Z DALŠÍCH SCHOPNOSTÍ, KTERÉ MOHOU BÝT V DANÉM VĚKU VYŠŠÍ, NEŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ. TVOŘÍME INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM ROZVOJE DÍTĚTE, DBÁME, ABY ÚKOLY BYLY PŘIMĚŘENÉ A DĚTI PROŽÍVALY USPOKOJENÍ, KTERÉ JE DŮLEŽITOU MOTIVACÍ K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ÚKOLŮ A ZVLÁDÁNÍ DALŠÍCH SITUACÍ. S RODIČI PROBÍHAJÍ PRAVIDELNÉ INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKY, KDE SE ROZHODUJE O DALŠÍM ROZVOJI DÍTĚTE. POZITIVNÍM PŘÍSTUPEM S OCENĚNÍM I VELMI MALÝCH POKROKŮ A ZMĚN UMOŽNÍME PĚTILETÝM DĚTEM BEZPROBLÉMOVÝ VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTERÁ JE POVINNÁ PŘED NÁSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. VYUŽÍVÁME VSTŘÍCNÉHO EMPATICKÉHO PŘÍSTUPU VŠECH PEČUJÍCÍCH OSOB ODBORNĚ VZDĚLANÝCH K PÉČI O DĚTI – NAŠE ŽABKY..

 

V PÉČI O DĚTI SE ZAMĚŘUJEME NA ROZVOJ:

POHYBU ( ovládat pohyby svého těla, samostatnost v sebeobsluze, hygiena.)

CITU (adaptace, schopnost kontrolovat a řídit své chování i jednání, projevovat radost ze společenství dětí i dospělých )

KOMUNIKACE  (výslovnost, porozumění řeči, hovoří s vrstevníky i dospělými používá gesta, mimiku, řeč těla, zpívá písně, poslouchá hudbu)

SOCIÁLNÍ OBLASTI (schopnost soužití a her s vrstevníky, zdravení, žádání, omluvení se, děkování)