Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školička Žabka

   

 

UKONČENÍ PROJEKTU MPSV registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/ 0000795 ke dni 31.8.2018

MPSV ČR DALŠÍMI PROJEKTY: 
CZ 03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008318
CZ 03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008476
UMOŽNILO  ZAČLENĚNÍ DO PRACOVNÍHO PROCESU RODIČŮM DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (OD 1 - 5 ROKŮ).
 

Vážení rodiče,

NYNÍ MŮŽETE PŘIHLÁSIT VAŠE DÍTĚ K DOCHÁZCE DO ŠKOLIČKY ŽABKA a ŽELVIČKA - zde

 

Název projektu: Dětská skupina pro veřejnost v Brně – Bystrci, Panorama

 

Motto: ŠKOLIČKA ŽABKA JE ZDE PRO SPOKOJENOST VAŠI I DĚTÍ.

 

Dětská duše je zvídavá a dětské ruce i nožky šikovnější, než si myslíte. Využíváme obojího nejen k poučení, ale i k zábavě. Nabízíme také rozvoj kreativity. Naší snahou je děti zaujmout, zabavit, přispět k rozvoji jejich fantazie, naučit je přemýšlet a následně překonávat překážky. Pokud se navíc k téhle činnosti přidáte, obohatíte je o nové zážitky.

 

V DĚTSKÉ SKUPINĚ ŠKOLIČKA ŽABKA VYCHÁZÍME PŘI STANOVENÍ CÍLŮ NEJEN Z VĚKU DĚTÍ, ALE TAKÉ Z DALŠÍCH SCHOPNOSTÍ, KTERÉ MOHOU BÝT V DANÉM VĚKU VYŠŠÍ, NEŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ. TVOŘÍME INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM ROZVOJE DÍTĚTE, DBÁME, ABY ÚKOLY BYLY PŘIMĚŘENÉ A DĚTI PROŽÍVALY USPOKOJENÍ, KTERÉ JE DŮLEŽITOU MOTIVACÍ K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ÚKOLŮ A ZVLÁDÁNÍ DALŠÍCH SITUACÍ. S RODIČI PROBÍHAJÍ PRAVIDELNÉ INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKY, KDE SE ROZHODUJE O DALŠÍM ROZVOJI DÍTĚTE. POZITIVNÍM PŘÍSTUPEM S OCENĚNÍM I VELMI MALÝCH POKROKŮ A ZMĚN UMOŽNÍME PĚTILETÝM DĚTEM BEZPROBLÉMOVÝ VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTERÁ JE POVINNÁ PŘED NÁSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. VYUŽÍVÁME VSTŘÍCNÉHO EMPATICKÉHO PŘÍSTUPU VŠECH PEČUJÍCÍCH OSOB ODBORNĚ VZDĚLANÝCH K PÉČI O DĚTI – NAŠE ŽABKY..

 

V PÉČI O DĚTI SE ZAMĚŘUJEME NA ROZVOJ:

POHYBU ( ovládat pohyby svého těla, samostatnost v sebeobsluze, hygiena.)

CITU (adaptace, schopnost kontrolovat a řídit své chování i jednání, projevovat radost ze společenství dětí i dospělých )

KOMUNIKACE  (výslovnost, porozumění řeči, hovoří s vrstevníky i dospělými používá gesta, mimiku, řeč těla, zpívá písně, poslouchá hudbu)

SOCIÁLNÍ OBLASTI (schopnost soužití a her s vrstevníky, zdravení, žádání, omluvení se, děkování)