Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

Naše základní škola se ve školním roce 2014/2015 stala partnerem projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“. Projekt realizuje Magistrát města Brna – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, doba realizace je do června 2014 do června 2015.

Cílem projektu je:

I. Zvyšování kvality vzdělávání na základních školách

V této oblasti projekt umožňuje práci mentora se skupinou žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Poskytuje didaktické pomůcky a materiál, posiluje pedagogickou práci na partnerských školách. Umožňuje sdílení a výměnu zkušeností dobré praxe mezi zapojenými školami a ostatními subjekty (PPP, ČŠI, aj.)

 

II. Vytvoření Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve městě Brně

Vytvořený dokument bude podkladem pro analýzu potřeb města Brna v oblasti základního vzdělávání.


http://www.brno.cz/sprava- mesta/magistrat-mesta-brna/ usek-socialne-kulturni/odbor- skolstvi-mladeze-a- telovychovy/#c4470935