Jdi na obsah Jdi na menu
 


Technické školky

PROJEKT TECHNICKÉ ŠKOLKY

 

I. ETAPA - rok 2010 – 2012 - přípravná část
PARTNEŘI projektu:

  1. Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno
  2. Prefa Kompozity, a.s. Kulkova 10, Brno
  3. EGP Invest s.r.o., A. Dvořáka 1707, Uherský Brod

 

Od roku 2010 probíhal experiment zaměřený na rozvoj vědomostí i dovedností předškolních dětí k rozvoji motoriky, myšlení, komunikace, vzájemné spolupráce, seberealizace – sebehodnocení, pozitivní hodnocení vzájemné. Do tohoto projektu bylo zapojeno 32 dětí předškolního věku. Školské zařízení Pramínek, o.p.s. je založeno na základě principů programu Začít spolu.

V jednotlivých třídách děti vykonávají činnosti (volné i řízené) v centrech aktivit, mezi kterými má nezastupitelné místo CENTRUM AKTIVITY DÍLNA. Nabídky i motivace byly zaměřeny na oblast techniky. Děti vyráběly z materiálů (papír, dřevo) především mosty. K rozšíření zájmů sloužily společné vycházky dětí a rodičů za účelem poznávání různých druhů mostů v okolí Brna.

Materiál k činnostem nám zabezpečily spolupracující firmy Prefa Kompozity a.s. a EGP Uherský Brod. Velmi přínosné byly vzdělávací aktivity organizované VUT Brno pro učitelky mateřské školy, kde se seznamovaly s doposud neznámými poznatky z oblasti konstrukce různých typů mostů. Poznatky, které získaly a přizpůsobovaly pro děti předškolního věku. Za tuto aktivitu byl celý tým oceněn v soutěži INOVACE 2011 V KATEGORII CENA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR.

Celý spolupracující tým se rozhodl, pokračovat v činnosti v základní škole. Rodiče, jejichž děti přešly z mateřské školy do základní školy, byly s projektem seznámeni a s nadšením přijali zapojení svých dětí-
žáků do projektu TECHNICKÉ ŠKOLKY.

 

II. ETAPA ROK 2013 - 2015

PROJEKT: CZ.1.07/1.1.16/02.0041 GG OP VK Jihomoravského kraje výzva 2, příjemce dotace EU bylo VUT Brno. Projekt byl dotován částkou 6 153 645,25 Kč. Podíl na nákladech VUT byl 3 216 321 Kč, ZŠ
a MŠ Pramínek, o.p.s. 2 500 928, Kč (nebyla uznána částka za zastřešení dvou teras, které nebyly z projektu hrazeny, ale darem 500 000 Kč realizace, 70 000 Kč projekt zastřešení.)

Vedení projektu zajišťovala funkcí Manažer projektu Ing. Ivana  Švaříčková - odborný asistent VUT.

Spolupracující firmy:

  1. VUT Brno
  2. Prefa Kompozity, a.s. Kulkova 10, Brno
  3. EGP Invest s.r.o., A. Dvořáka 1707, Uherský Brod

Od roku 2013 probíhalo vzdělávání učitelek ZŠ Pramínek lektory VUT (označeni v projektu – „Tvůrci VUT“).

Učitelky ZŠ - označení projektu „TVŮRCI ZŠ“ společně s lektory VUT postupně tvořily náměty v oblastech:

STAVBY
MOSTY
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A STROJE
HUDBA
PŘÍRODA

 

Od května 2014 probíhaly v týmech zapojených žáků ZŠ Pramínek zkušební pilotáže. Učitelky – Tvůrci ZŠ volily témata tak, aby souvisely s Rámcovým vzdělávacím programem – Školním vzdělávacím programem a ověřovaly si jednotlivé náměty i metodiku činnosti projektu. Výrobky žáků dokladovaly nejen popisem činností, ale i fotografiemi. Velmi významnou částí projektu bylo zakoupení nejen vybavení nástroji, ale také stavebnice vhodné k posílení získávání vědomostí činnostními aktivitami s podílem konstruktivní tvořivosti.

Ve vzdělávacích činnostech, které probíhaly při zkušební pilotáži se Tvůrci ZŠ – pedagogové, mohli připravit na pilotáže v ZŠ, které byly zvoleny při podání projektu na KÚ JmK: ZŠ Pastviny, ZŠ Ostrovačice, ZŠ Rozdrojovice, ZŠ Chudčice. Celkem se těchto pilotáží zúčastnilo 115 žáků od 7 – 11 roků.

Psycholog projektu v různých časových intervalech docházel do základní školy Pramínek, tvořil dotazníky k ověřování hypotéz o vývoji žáků, a především rozvoji jejich zájmu o technické činnosti. Potvrdí se též domněnka o důležitosti motivace dětí svými rodiči?

Psycholog s Manažerem aktivity a Pedagogem byly přítomny společně s Tvůrcem ZŠ - pedagogem pilotážím v jednotlivých školách, kde nejen sledovaly výchovně – vzdělávací činnost učitelky, ale také činnostní situace jednotlivých žáků i jejich spolupráci, vzájemnou pomoc, komunikaci při individuální i skupinové činnosti.

Před termínem pilotáže byly do jednotlivých školách navezeny pomůcky (nářadí, materiály, stavebnice) do jednotlivých škol, které jim byly předány zápisem o výpůjčce. Hodnota materiálu, které školy získaly - 32.674,- Kč.

Nyní nás čeká závěrečná část projektu Technické školky. Workshop je  plánován na 18. 2. 2015 od 8.00 – 16.00 hodin v prostorách hotelu Santon v Brně – Bystrci.

Další informace: www.technickeskolky.cz.
  

 

Příspěvky

18. 5. 2017

Vzdělávání blanenských učitelek

/ Rubrika: Technické školky

Vzdělávání blanenských učitelek v námětech na polytechnickou výchovu v mateřské škole. Organizátor vzdělávání MAS Sloup v Moravském Krasu. Lektoři: PaedDr. Božena Havelková, Mgr. Helena Hlouchová

 
Celý příspěvek