Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

Školní stravování v základní a mateřské škole zabezpečuje školní jídelna.

Při přípravě jídel postupuje v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, kde probíhá vlastní stravování dětí. U základní školy se strava vydává ve školní jídelně v době od 11.45 – 13.20.

Kategorie strávníků dle věku dítěte Cena je pro školní stravování kalkulována v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění a řídí se finančními limity podle věkových skupin strávníků. Ceny obědů platné od 1. 9. 2016: Mateřská škola – celodenní strava včetně nápojů po celý den 1. strávníci 3-6 let 31,- Kč/den 620,- Kč/měsíčně 2. strávníci 7-letí 36,- Kč/den 720,- Kč/měsíčně Z této vyhlášky vyplývá, že dítě v mateřské škole, které dosáhne v průběhu školního roku 7 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Základní škola 1. strávníci 7-10 let 25,- Kč/den 500,- Kč/měsíčně 2. strávníci 11-14 let 27,- Kč/den 540,- Kč/měsíčně Z této vyhlášky vyplývá, že dítě v základní škole, které dosáhne v průběhu školního roku 11 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Dále je třeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna. Žáci ZŠ pokud budou navštěvovat školu v době prázdnin nebo ředitelského volna budou platit k ceně za oběd i osobní a věcné náklady, které činí 29,- Kč. Dítě/žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu v mateřské nebo základní škole.

Úhrada za školní stravování Platby stravného se hradí měsíčně a to k 20. dni předcházejícího měsíce. Nutné dodržet termín splatnosti. Lze také zaplatit jednorázově. Úhradu stravného proveďte bezhotovostně na účet školy č.: 27-0435680287/0100 Vyúčtování stravného – přeplatky jsou vráceny na účet v měsících červenec a srpen. Přihlášky a odhlášky dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti

Stravu je možné přihlásit a odhlásit v kuchyni u paní kuchařky nebo telefonem na

čísle: 546 220 532. U mateřské školy i zapsáním do sešitu v šatně třídy a to

nejpozději:

Den předem do 11.30 hodin!!

Na pondělí se můžete přihlásit a odhlásit v pondělí do 7.00 hodin.

 

D ů l e ž i t é  u p o z o r n ě n í ! ! !

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2004 Sb. má dítě/žák nárok

odebrat školní stravování pouze v době pobytu ve škole, eventuelně první den

neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti nemá na odběr školního

stravování nárok.

Za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti může škola účtovat osobní a věcné

náklady, které činí 29,-- Kč za každý neodhlášený oběd.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada

neposkytuje.

Výdej obědů - pouze u vchodu do hospodářské budovy Heyrovského 11 –

kuchyň – zvonek. Výdej pouze od 11.30 – 11.45 hod. V jinou dobu oběd

nevydáváme. Oběd vydáváme pouze do pevných nádob /ne do skla/. Oběd je určen

k okamžité spotřebě. Nesmí se skladovat!!!