Barokní návrháři

Když jsme se učili o historických událostech v období baroka, centra aktivit nás natolik vtáhla do hry, že jsme si je protáhli o další týden. Jan Amos Komenský, Orbis pictus, písně Baroko a O Bachovi, barokní stavby atd. Všude hrála roli dynamika, pohyb, emotivnost, bohatost tvarů a zdobnost. Bez povšimnutí jsme nemohli nechat ani módu tehdejší doby. Děti si vymýšlely vlastní návrhy pro oděvy mužů i žen, a také si je, pomocí papíru a spon, vytvořily.  

Martina Pazderková, třídní učitelka IV. A

Share This