Adaptační den na Brněnské přehradě

V letošním roce jsme vzhledem k opatřením neodjeli jako v loňském roce na adaptační pobyt. Vícedenní pobyt druhého stupně nahradila jednodenní akce dne 3. září na Brněnské přehradě. Všichni žáci druhého stupně se rozdělili do týmů a plnili zadané úkoly z oblasti sportu, logiky, matematiky, španělštiny, fyziky a chemie. Za splnění úkolů čekala na všechny sladká odměna.

Andrea Kousalová, třídní učitelka 9. třídy

Share This